Skip links

برچسب: ویلیام استایرن

Tags
روزهای افسردگی آقای نویسنده

روزهای افسردگی آقای نویسنده

افسردگی اختلالی ذهنی است و رنجی چنان رازآلود و دیرفهم -برای هوش متوسط- که به وصف در نمی‌آید. بنابراین برای آن‌ها که به رغم اندوه درونی شدت آن را نچشیده‌اند، همواره درک ناشدنی باقی می‌ماند. اما در آن زمانی که اکنون دارم درباره‌اش توضیح می‌دهم من از آن افسردگی‌های آشنای مهارشدنی فاصله‌ها گرفته بودم و حالا که نگاه می‌کنم می‌بینم در یک مرحله بحرانی از بیماری‌ام بوده‌ام که به نحو مبهمی اوایل تابستان آغاز شد و اواخر سپتامبر راهی بیمارستانم کرد. حیرت کردم وقتی دیدم تا آن حد از مسئله افسردگی که مثل دیابت و سرطان جدی است، بی‌اطلاعم.