Skip links

برچسب: وسواس

Tags
اختلال وسواس فکری-عملی چیست؟

اختلال وسواس فکری-عملی چیست؟

مطالعات همه‌گیرشناختی که در کشورهای گوناگون انجام شده، شیوع نسبتا بالای این اختلال در فرهنگ‌های مختلف را گزارش داده و اگر چه در محتوای علائم وسواسی تفاوت‌هایی وجود داشته، شکل آن‌ها تشابهات غیرقابل انکاری دارد. شیوع این اختلال در جمعیت عادی ۲ تا ۳ درصد و در جمعیت مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های روانپزشکی تا ۱۰ درصد نیز گزارش شده است. تعداد زنان بزرگسال مبتلا به این اختلال کمی بیشتر از مردان بزرگسال است اما این موضوع در مورد نوجوانان برعکس بوده و پسران بیش از دختران به این اختلال مبتلا می‌شوند. غالبا زنان از وسواس تمیزی و مردان از وسواس تقارن و افکار ممنوعه شکایت دارند.

اختلال زشت انگاری بدن چیست؟

اختلال زشت انگاری بدن چیست؟

اختلال بدریخت انگاری بدن از دسته اختلالات وسواس است که به موجب آن فرد اشتغال شدید و دائم ذهنی به یک نقص خیالی یا بسیار کوچک در بدن یا چهره خود دارد، و این نگرانی سبب تخریب چشمگیر عملکرد او در حوزه‌های اجتماعی، تحصیلی و شغلی‌اش می‌شود.
فرد در واکنش به نگرانی های خود نسبت به ظاهرش رفتارهای تکراری (چک کردن مداوم خود در آیینه، بطور افراطی شانه‌کردن مو و آرایش کردن، کندن پوست بدن و دستکاری کردن آن، دائما از دیگران قوت قلب و دلگرمی گرفتن بابت ظاهر) و یا اعمال ذهنی تکراری (مرتبا ظاهر خود را با دیگران مقایسه کردن) انجام می‌دهد. این نگرانی اغلب شامل صورت، موها، پستان، اعضای تناسلی و پوست می‌شود.

درمان اختلال زشت‌انگاری بدن

درمان اختلال زشت‌انگاری بدن

اختلال زشت انگاری بدن یک اختلال روانی شدید است که در سراسر جهان دیده می‌شود. تشخیص درست و درمان این اختلال بسیار اهمیت دارد، زیرا اختلالی نسبتا شایع است و باعث پریشانی و اختلال قابل توجه عملکرد فرد در زندگی روزمره می‌شود. افراد مبتلا به این اختلال معتقدند که زشت به نظر می‌رسند درحالی که در واقعیت بسیار طبیعی دیده می‌شوند. اگر ناهنجاری جسمی جزئی ای داشته‌باشند نگرانی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. به‌علاوه بسیاری از این افراد فکر می‌کنند دیگران توجه ویژه ای به نقصشان دارند، به آن خیره می‌شوند، در مورد آن صحبت می‌کنند و حتی آن را به سخره می‌گیرند. در نتیجه نگرانی‌های ظاهری آن‌ها می‌تواند مانع فعالیت‌های اجتماعی، شغلی یا سایر عملکردهایشان شود. ممکن است خود را در خانه محبوس کنند و یا حتی در موارد شدید دست به خودکشی بزنند.