Skip links

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

غم جغرافیای گم شده‌ای نیست. کدام یک از ما می‌تواند ادعا کند هنگام مواجهه با رویدادی ناخوشایند مانند از دست دادن یک عزیز، تجربه شکست‌های حرفه‌ای یا تحصیلی، از دست دادن شغل، بحران‌های خانوادگی، مهاجرت به شهر یا کشوری جدید و دوری از آشنایان احساس غم، تنهایی، ترس و پریشانی نکرده‌است؟ داشتن احساسات یعنی ما در نقطه‌ی درستِ انسانیت ایستاده‌ایم و غم نیز در کنار شادی، لذت، شفقت، سردرگمی، امید، ترس و غیره عواطف انسان را می‌سازد و یک پاسخ طبیعی است به موقعیت‌های خاص. اما افسردگی در معنای بالینی خود، چیزی فرایِ این تجربه‌ روزمره همگانی و غمگینی است که معمولا در عرض چند روز از بین می‌رود. افسردگی یک اختلال روانی است که با شدت‌های مختلف بروز کرده و بر ابعاد گوناگون زندگی فرد اثر می‌گذارد. شرح مکتوب افسردگی به زمان فرعونان مصر می‌رسد و این یعنی عمری بین ۴ تا ۵ هزار سال دارد، اما در دهه‌ی اخیر به دلیل کثرت شیوع و آثار ناتوان کننده این اختلال، عزمی جهانی برای آگاهی بخشیدن و ایجاد سیستم‌های حمایت‌گر به‌وجود آمده است. به همین دلیل «بیا حرف بزنیم» که با رسالت آگاه‌سازی درباره بیماری‌های روانشناختی آغاز به فعالیت کرده، موضوع اولین پرونده‌ی خود را افسردگی قرار داده است. این پرونده تلاشی است برای فهمِ صحیح افسردگی و شناسایی راه‌های موثر درمانی. مطالب این پرونده را بخوانید و بعد، نوبت شماست تا تجربه خود از زندگی با افسردگی را روایت کنید. صحبت کردن از تجربیاتمان در این‌باره کمک می‌کند تا دیگران بفهمند تنها نیستند، خود را ببخشند و برای باری که روی دوش خود احساس می‌کنند درخواست کمک کنند. حالا، بیا حرف بزنیم!

مائده پروین

سردبیر

نوشتن کامنت