Skip links

برچسب: اختلالات روانشناختی

درمان اختلال زشت‌انگاری بدن

درمان اختلال زشت‌انگاری بدن

اختلال زشت انگاری بدن یک اختلال روانی شدید است که در سراسر جهان دیده می‌شود. تشخیص درست و درمان این اختلال بسیار اهمیت دارد، زیرا اختلالی نسبتا شایع است و باعث پریشانی و اختلال قابل توجه عملکرد فرد در زندگی روزمره می‌شود. افراد مبتلا به این اختلال معتقدند که زشت به نظر می‌رسند درحالی که در واقعیت بسیار طبیعی دیده می‌شوند. اگر ناهنجاری جسمی جزئی ای داشته‌باشند نگرانی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. به‌علاوه بسیاری از این افراد فکر می‌کنند دیگران توجه ویژه ای به نقصشان دارند، به آن خیره می‌شوند، در مورد آن صحبت می‌کنند و حتی آن را به سخره می‌گیرند. در نتیجه نگرانی‌های ظاهری آن‌ها می‌تواند مانع فعالیت‌های اجتماعی، شغلی یا سایر عملکردهایشان شود. ممکن است خود را در خانه محبوس کنند و یا حتی در موارد شدید دست به خودکشی بزنند.