Skip links

نویسنده: شیما قبا

Tags
درمان وسواس فکری-عملی

درمان وسواس فکری-عملی

در اختلال وسواسی-فکری عملی افکار وسواس‌گونه و اضطراب‌آور و ترس با وسواس‌های عملی همراه می‌شود. این وسواس‌های عملی کارهایی وسواس‌گونه هستند که شخص برای کوشش در راه کاهش وسواس‌های فکری خود انجام می‌دهد. این کردارها تکراری و کلیشه‌ای و تا اندازه‌ای غیرارادی هستند. فردی با این اختلال زندگی روزمره اش به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد و نه تنها در امور شخصی خود دچار مشکلاتی خواهد بود بسته به شدت بیماری، حتی زندگی اطرافیانش که با او معاشرت دارند نیز مختل خواهد شد. بنابراین درمان این اختلال به فرد کمک خواهد کرد تا به روال زندگی خود بازگردد. ما در این نوشتار سعی می کنیم به اجمال به معرفی تعدادی از درمانهای موجود برای این اختلال بپردازیم و در ادامه مدل درمانی PTC که درمان ابداع شده توسط دکتر محمدعلی بشارت است را توضیح خواهیم داد.

Tags
درمان اختلال زشت‌انگاری بدن

درمان اختلال زشت‌انگاری بدن

اختلال زشت انگاری بدن یک اختلال روانی شدید است که در سراسر جهان دیده می‌شود. تشخیص درست و درمان این اختلال بسیار اهمیت دارد، زیرا اختلالی نسبتا شایع است و باعث پریشانی و اختلال قابل توجه عملکرد فرد در زندگی روزمره می‌شود. افراد مبتلا به این اختلال معتقدند که زشت به نظر می‌رسند درحالی که در واقعیت بسیار طبیعی دیده می‌شوند. اگر ناهنجاری جسمی جزئی ای داشته‌باشند نگرانی قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. به‌علاوه بسیاری از این افراد فکر می‌کنند دیگران توجه ویژه ای به نقصشان دارند، به آن خیره می‌شوند، در مورد آن صحبت می‌کنند و حتی آن را به سخره می‌گیرند. در نتیجه نگرانی‌های ظاهری آن‌ها می‌تواند مانع فعالیت‌های اجتماعی، شغلی یا سایر عملکردهایشان شود. ممکن است خود را در خانه محبوس کنند و یا حتی در موارد شدید دست به خودکشی بزنند.