Skip links

خشونت خانگی

وقتی مطالب مربوط به خشونت خانگی را خوندم، فکر کردم یه نکته خیلی مهم را با خوانندگان این سایت به اشتراک بگذارم و آن مسئله اعتماد کردن بعد از جدا شدن از همسری هست که آزارمون میده. روزهای بعد از جدایی از همسرم برای من پر از بدبینی و بی اعتمادی به تمام مردها بود و این مسئله باعث شده بود اطرافیانم نگران آینده من شوند. دیگه به هیچ مردی نمیتونستم اعتماد کنم و فکر میکردم همه آنها دروغگو هستن و به محض اینکه فرصتی پیدا کنند بهم آسیب میزنند که خوب واضح بود نتیجه آسیب دیدن چندین ساله من در یک رابطه زناشویی مریض بود. اما واقعیت اینه که اون روزها هم گذشت و من با کمک روانکاوم تونستم اون همه حس و فکر منفی را از خودم دور کنم. این موضوعی هست که آنروزها خیلی اذیتم میکرد.

نام نویسنده
سپیده
سن نویسنده
۳۵

نوشتن کامنت