Skip links

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

صحبت از خشونت خانگی که پشت درهای بسته بسیاری از خانه‌ها در دنیا اتفاق می‌افتد، هنوز در کشورهایی که مردان جنس برتر و قوی جامعه شناخته می‌شوند شبیه به یک تابوست. زنان زیادی حداقل یک‌بار توسط همسر یا شریک عاطفی خود مورد آزار و آسیب قرار گرفته‌اند، اما به دلیل فقدان قوانین حمایتی یا ترس از آبرو هرگز این موارد را گزارش نکرده‌اند. در بسیاری از موارد زنان تنها قربانی این مسئله نبوده‌اند، بلکه کودکان نیز در فضای ملتهب خانه دچار آسیب‌های جدی جسمی و روانی شده‌ و از حقوق بدیهی خود محروم مانده‌اند.

قطع‌کردن چرخۀ معیوب قربانی‌ واقع شدن زنان و کودکان و بازتولید آن در نسل‌های بعدی با آگاهی‌بخشی و ایجاد مطالبۀ عمومی جهت تصویت قانون‌های حمایتی از زنان و کودکان آسیب‌دیده ممکن است. به همین دلیل پروندۀ چهارم «بیا حرف بزنیم» به بهانۀ روز جهانی منع خشونت علیه زنان، با محوریت خشونت خانگی و پرداختن به ابعاد گوناگون یک رابطۀ زناشویی ناهنجار تنظیم شده است. نویسندگان این پرونده تلاش کرده‌اند تا ضمن پرداختن به موضوع خشونت خانگی در ابعاد جسمی، روانی، جنسی و رفتارهای کنترل‌گرانه به زنانی که در معرض این نوع آسیب قرار دارند کمک کنند تا از خود و فرزندانشان محافظت کنند و آن‌ها را برای دریافت کمک‌های حرفه‌ای تشویق کنند.

حاصل تلاش و هم‌اندیشی ما اکنون پیش روی شماست. آن را بخوانید، برای افرادی که فکر می‌کنید به محتوای آن نیاز دارند بفرستید و اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید از طریق صفحۀ روایت اول شخص با خوانندگان دیگر در میان بگذارید. خشونت خانگی می‌تواند تجربۀ آشنای بسیاری از زنان نباشد، اگر هر کدام از ما تنها کمی بیشتر دربارۀ آن بدانیم.

مائده پروین
سردبیر

نوشتن کامنت