Skip links

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

زمانی که کودکان متوجه می‌شوند افراد و اشیاء، حتی زمانی که دیده نمی‌شوند نیز وجود دارند، به تدریج وارد مرحله‌ی جدیدی از رشد عاطفی می‌شوند که اضطراب‌جدایی بخش مهمی از آن است. اکثر کودکان می‌توانند با کمک والدین و مراقبان خود به‌خوبی و بدون آسیب از پس این مرحله نیز بربیایند. آن‌ها یاد می‌گیرند به والدین خود اعتماد کنند و مهارت‌های ارتباطی‌شان را قوت ببخشند. اما گاهی به دلایلی این اتفاق رخ نمی‌دهد، تمام محاسبات به‌هم می‌ریزد و قشقرق راه‌انداختن در زمان جدایی تبدیل به چالش جدید خانواده می‌شود.

کودکان نمی‌‌توانند عواطف و هیجانات خود را تمییز دهند و آن‌ها را به شکل موثری پردازش کنند. این ما هستیم که باید در این مسیر کنار آن‌ها باشیم و دست‌شان را بگیریم. «بیا حرف بزنیم» در پرونده دوم خود، به مناسبت بازگشایی مدارس و شروع روزهای پرالتهاب جدایی نوآموزان به سراغ بررسی موضوع اضطراب جدایی در شکل نرمال و مرضی خود رفته و تلاش کرده تا علاوه بر آسیب‌شناسی با ارائه راه‌کارهایی ساده و اجرایی به والدین در کنترل اوضاع کمک کند. در این پرونده شما با ماهیت اضطراب جدایی آشنا می‌شوید، علل بروز آن را می‌شناسید و مهارت‌های ارتباطی‌تان با کودک دچار اضطراب جدایی را بهبود می‌بخشید.

حاصل تلاش من و همکارانم در این پرونده پیش روی شماست. آن را بخوانید و اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما روایت کنید. «بیا حرف بزنیم» منتظر شماست.

مائده پروین
سردبیر

نوشتن کامنت