Skip links

سخن دبیر

اختلال شخصیت مسئله‌ای پیچیده و چندجانبه است. الگوهایی آسیب‌زا که رفتار، شیوۀ تفکر، روابط و عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این الگوها به حدی فراگیر و ماندگارند که باعث می‌شوند دیگران گمان‌کنند فردِ درگیر، این رفتارها را کاملا آگاهانه و خودخواسته و اختیاری اتخاذ کرده است. اختلال شخصیت مساله‌ای طول عمری است و در گذر زمان فردِ درگیر، جنبه‌های گوناگون زندگی خود را به طور نسبی با این الگوها سازگار می‌کند و به همین دلیل بر خلاف دیگر اختلالات روانشناختی در روند روزمرۀ زندگی خود با مشکل حادی مواجه نمی‌شود. همین امر موجب می‌شود عموم مردم به آنان به چشم افرادِ تحت رنج نگاه نکرده و آن‌ها را سرزنش یا مواخذه کنند. از همین رو است که شناخت دنیای درونی و رنج‌های این افراد به ما کمک می‌کند با نگاه همدلانه‌تری به آنها بنگریم و بتوانیم به شیوه موثر و کارآمدی با آن‌ها برخورد داشته باشیم.

اختلال شخصیت مرزی یکی از آسیب‌زاترین و شایع‌ترین اختلالات شخصیت است که به دلیل ناپختگی روانی و تاب‌آوری پایین افراد درگیر با این اختلال از آمادگی بالایی برای ابتلا به دیگر اختلالات بالینی از جمله افسردگی و اضطراب برخوردارند. خصوصیت اصلی این اختلال بی‌ثباتی است. زندگی درونی از هم گسیخته، دنیایی که لحظه‌ای سفید و قابل اعتماد و لحظۀ بعد سیاه و ترسناک می‌شود، دیگرانی که لحظه‌ای دوست داشتنی و در اوج‌اند و لحظه‌ای بعد آسیب‌زا و در قعر، حتی ادراک از خودشان شکسته و غیر یکپارچه است. روانی که روی یک مرز ایستاده و با ضربه ای کوچک، در هم می‌شکند.

«بیاحرف بزنیم» قصد دارد در پروندۀ حاضر، اولین قدم خود را در معرفی اختلالات شخصیت با صحبت درمورد اختلال شخصیت مرزی بردارد و صدای لرزان دنیای بی‌ثبات درونی این افراد را به گوش شما برساند. در این پرونده نگاهی به نشانه‌ها، سیر رشدی و درمان این اختلال خواهیم داشت؛ به امید این که اگر شما یا اطرافیان‌تان درگیر این اختلال هستید، با همدلی بیشتر گامی در مسیر ایمنی بخشی و بهبودی بردارید. شما میتوانید در قسمت روایت اول شخص با به اشتراک گذاشتن تجربیات زیستۀ خود از مواجهه با این نشانه‌ها و الگوها، به درک بهتر خوانندگان ما از دنیای ناامن این اختلال کمک کنید.

نگار اکبری
دبیر بخش اختلالات شخصیت

نوشتن کامنت